ontspannen en ruim ademen ……… een wereld van verschil!

 

Ademervaring en zelfgevoel hangen nauw samen
Als het ademen (om wat voor reden dan ook) snel en/of onrustig is, niet gemakkelijk gaat en je je benauwd voelt, geeft dat automatisch (of het versterkt) een gevoel van onrust. De neiging bestaat dan om je best te doen om ‘beter’ te gaan ademen. Mogelijk heb je het idee, dat je het ademen moet controleren om het goed te laten verlopen. Controle kan kortstondig een gevoel van mentale rust geven, omdat je een focus hebt voor je aandacht, maar het geeft meestal niet het gevoel van een ontspannen natuurlijke adem die vanzelf gemakkelijk doorgaat en blijvende veranderingen geeft.
Het is zinvol om voor jezelf eens te onderzoeken of er een relatie is tussen de situatie waar je je in bevindt, de gedachtes die je hebt, je lichaamshouding en je ademhaling. Je leert daarbij de flexibiliteit in je eigen ademhaling kennen en realiseert je dat het normaal is dat het steeds weer anders verloopt. De ene keer zit de adem hoog, dan weer laag of juist meer in de rug. Soms is het ademtempo hoog, andere keren weer laag. In bepaalde situaties kan het ademen minder gemakkelijk aanvoelen en krijg je het wat benauwd, terwijl je je een paar minuten later in een andere situatie niet meer benauwd voelt. Hiervoor is het nodig dat je je adem kunt waarnemen zonder dat je hem meteen wilt veranderen ofwel dat je contact maakt met de automatische ademhaling en via het ademen contact houdt met je eigen toestand.
Acceptatie, er niet van schrikken, er rustig onder blijven dat het ademen op een bepaald moment even niet zo gemakkelijk verloopt geeft vaak al wat lucht en werkt beter dan er tegen vechten.
Als er een reden is waarom het ademen wat verstoord is, kun je je adem wel bewust veranderen, maar dat geeft een hele andere ervaring van jezelf dan wanneer het ademen uit zichzelf weer rustiger is geworden. De kans hierop is groter als je de adem niet direct wilt beïnvloeden, maar uitzoekt voor jezelf wat je nodig hebt om in een toestand te komen dat het ademen weer gemakkelijker voelt. Ik heb het hier over de indirecte benadering, waar ik al meer over heb geschreven.

beautifull woman taking a deep breath at the sunset
Bewustwording van een rustige, trage en ruime ademhaling ondersteunt en geeft diepte aan het gevoel van ontspanning
Bovenstaand heb ik gemerkt door mijn jarenlange ervaring met het geven van yogalessen, die gebaseerd zijn op inzichten over adem en ontspanning uit de Methode Van Dixhoorn.
Als iemand na afloop van een oefening, van een serie oefeningen of na een ontspanningsoefening merkt dat de adem uit zichzelf rustig is geworden, gemakkelijker verloopt en ruimer aanvoelt, is er meer dan een kortstondige ervaring ontstaan: er is werkelijk iets veranderd dat door kan werken. Het valt me vaak op dat daarbij onder andere de uitstraling verandert, de stem anders klinkt, de gezichtsuitdrukking zachter lijkt, iemand rustiger en meer bij zichzelf is.
Ademruimte is meer dan ruimte om te ademen…
Het is belangrijk stil te staan, te ‘stoppen’ met iets te doen en te ervaren hoe het met je gaat als het ademen (zonder sturing) meer ontspannen verloopt. Contact maken met een gevoel van jezelf, waarbij je ademruimte ervaart, maakt dat je je meer op je gemak voelt bij jezelf. Je geeft jezelf letterlijk meer ruimte om er te zijn en realiseert je dat dit ook een onderdeel van jouw leven kan zijn. Deze ervaring kan een grote betekenis hebben in jouw leven en nodigt uit om zelfonderzoek te doen en uit te zoeken wat er nodig is om dit gevoel weer op te roepen
Het betekent dat je de verantwoordelijkheid voor jouw leven in eigen hand neemt en je niet afhankelijk opstelt van een docent/therapeut die jou gaat vertellen hoe je moet ademen c.q. ontspannen. Uiteindelijk kun je er alleen maar zelf achterkomen wat jouw pad is.
Bij adem- en of spanningsklachten is het belangrijk om begeleiding te zoeken bij een docent/therapeut die niet de leiding overneemt, maar die samen met jou op pad gaat, je dingen aanreikt, in staat is de begeleiding af te stemmen op jouw individuele toestand en je vooral zelf laat ervaren wat voor jou het beste werkt.
Voor veel mensen is het een opluchting te merken dat je juist niet teveel je best moet doen om je beter te voelen, om weer te leren vertrouwen op de wijsheid van het lichaam.

Deel dit artikel!