Over de auteur

Mijn naam is Yvonne Esser. Ik ben yogadocent sinds 1989. Van meet af aan is het mijn opzet geweest om yoga toegankelijk te laten zijn voor een ieder die wil leren beter met zichzelf om te gaan en die meer zelfkennis wil ontwikkelen.
www.yoga-aot-maarssen.nl In mijn opleiding tot docent heb ik diverse yoga-oefeningen met vooroefeningen, ademoefeningen en meditatietechnieken aangereikt gekregen. In de praktijk bleek de toepassing daarvan niet voor iedereen gemakkelijk. De mensen, die er het meest behoefte aan hadden in verband met allerlei klachten/problemen, hadden er vaak het minste aan. Dit is een realiteit, die je niet vaak hoort. Vaker wordt er gesproken over de gunstige effecten van yoga, meditatie en het toepassen van ademtechnieken.

In 1995 ben ik in Amersfoort terecht gekomen voor mijn opleiding tot adem- en ontspanningstherapeut Methode Van Dixhoorn en dingen begonnen op hun plaats te vallen. Mij werd daar duidelijk dat je niet op voorhand kunt weten wat voor iemand zal werken.

Als iemand een hoog spanningsniveau heeft, zal hij/zij in eerste instantie zelf weer moeten ontdekken met de aangeboden oefeningen op welke wijze het mogelijk is de spanning weer te laten zakken, welke instructies daarvoor het meest geschikt zijn. Dat kan de docent niet bedenken. Ook werd mij duidelijk dat ontspanning een multidimensionaal gebeuren is, waarbij de adem en het functioneel bewegen van het skelet een grote rol spelen in de doorwerking in het dagelijkse leven. Daarbij leerde ik zelf yoga op een andere manier te beoefenen, die mij veel verdieping heeft gegeven.

Het allerbelangrijkst was wel het besef dat de docent geen autoriteit is, maar meer een soort reisleider bij de ontdekking van iemand van zijn eigen lichaam, van zichzelf. Daarvoor is het nodig dat de docent een cursist na een instructie laat stoppen en in zichzelf laat ervaren wat er nu is gebeurd. Dat is veel interessanter dan bedenken waar iets goed voor zou zijn.
Het is een respectvolle en reële benadering, waarbij niemand het gevoel krijgt dat hij/zij iets verkeerd doet als de effecten niet positief zijn, maar waarbij gereageerd wordt op de respons en samen bekeken wordt waar dat aan kan liggen. Het is een verademing voor zowel docent als cursist, voor zowel therapeut/begeleider als cliënt, om er zo ‘open’ in te staan.

In mijn praktijk bleken de adem- en ontspanningsinstructies een gemakkelijkere ingang te zijn voor veel mensen om te leren ontspannen, rustig te ademen en met minder moeite te bewegen.
De Methode Van Dixhoorn bood mij een kader, waarbinnen mij duidelijker werd wat ik deed in de yogales en welke richting ik kon aanhouden als oefeningen niet lukten. Ik heb geleerd meer individueel te kijken en te begeleiden, de oefeningen aan te passen aan wat zinvol lijkt.

Inmiddels was mij duidelijk geworden dat er in de meeste yoga-opleidingen onvoldoende aandacht en kennisoverdracht is met betrekking tot het begeleiden van mensen met spanningsklachten.

Yoga is geen therapie voor overspannen mensen

Dit bleek ook uit een enquête van mijn hand, verspreid onder 400 yogacursisten. 25% van de cursisten bleek nog steeds een verhoogd spanningsniveau te hebben. Dat gold voor mensen , die waren doorverwezen door huisarts, psycholoog of fysiotherapeut, zelfs voor 50%.
7 van de 10 mensen uit mijn eigen praktijk met verhoogde spanning bleken in mijn onderzoek meer baat te hebben van 4 sessies individuele begeleiding.

Sinds 2003 verzorg ik een 10-daagse bijscholing voor yogadocenten, die een goede basis blijkt te zijn voor elke vorm van yoga. Vanaf 2007 ben ik verbonden als docent aan het Centrum van Jan en Irmgard van Dixhoorn. We zijn met 4 docenten en geven allen les aan de opleiding, waardoor cursisten les krijgen van verschillende docenten, die allen een andere achtergrond hebben. Daarnaast verzorgen we externe cursussen voor fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten o.a. over procesmatig handelen bij hyperventilatieklachten en dysfunctioneel ademen. We doen onderzoek met gegevens uit een resultatenproject, waar Van Dixhoorn therapeuten hun behandelingen invoeren, en presenteren daarover op nationale en internationale congressen.

Een aantal jaren geleden werd mij duidelijk dat het, ondanks het feit dat de Methode Van Dixhoorn een complete methode is met een wetenschappelijke onderbouwing, een hele kunst is om deze werkwijze bekender te laten worden onder een groter publiek. Dat is de reden dat ik het boek ‘ruimer ademen – vrijer leven’ heb geschreven. Ik hoop van harte hiermee te kunnen bijdragen aan een grotere naamsbekendheid, waardoor steeds meer mensen kennis gaan maken met deze westerse methode, die gemakkelijk toepasbaar is en waarbij je binnen korte tijd met simpele instructies grote veranderingen in jezelf leert bewerkstelligen.